Bookmark and Share
 
Lemmer forsamlingshus er beliggende i den lille landsby, Lemmer
i Syddjurs Kommune
Der er 25-30 aktionærer i huset og bestyrelsesposterne vælges på generalforsamlingen hvert år i november.
- og her kan iøvrigt skrives meget mere om forsamlingshusets historie.
Alle bidrag modtages med tak.
Bestyrelsen 2018-2019
Flemming og Elisabeth 20322044/40748043 Formand
Jens og Edith 86974054/60635054 Næstformand
Erling    5124 0319 Best. medlem
Pernille 40353800 Kasserer
Elisabeth og Flemming 86974627/20322044 Sekretær/udlejning

Revisorer: Jette og Ragna

Pedeller: Vagn Horup Sørensen og Flemming Rasmussen


Elisabeth Lykke Jensen  | elisabeth.lykke@hotmail.com