Bookmark and Share
 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet i 2010 som en del af Lokalrådet i Ådalens  projekt "Eventyrligt landliv", der støttes af LAG Djursland, EU, 

Fødevareministeriet, Syddjurs kommune samt lokale fonde.


En del af projektet handler om at hjælpe lokalområdet med at oprette og  tilrette hjemmesider under hensyn til blandt andet kvalitet, struktur og  brugervenlighed.


Siden er lavet i det gratis program på www.bricksite.com, hvor alle uden  omkostninger kan oprette deres egen hjemmeside bestående af op til ti  sider.

Hjemmesiden er gratis, og der er ingen løbende  driftsomkostninger.

Det er samtidig et af de nemmeste og enkleste danske systemer til at  ajourføre hjemmesider i.

 

"Eventyrligt landliv" har også som mål at udbrede kendskabet til det  nemme hjemmesideværktøj, så man i lokalområdet bliver i stand til at  hjælpe hinanden på tværs af foreninger, erhverv m.m. - uden afhængighed  af enkeltpersoners faglige viden.

Elisabeth Lykke Jensen  | elisabeth.lykke@hotmail.com