Bookmark and Share
 
Medlemmerne i Lemmer forsamlingshus takker alle sponsorer for deres bidrag
 
2020
Hvilsager Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 16.000.
Syddjurs Kommune har bevilliget kr. 10.000.
 
2019
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 15.000.
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Bente og Poul Erik Jensen, Gl. Oustrup - juletræ
 
2018
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 15.000.
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Bente og Poul Erik Jensen, Gl. Oustrup - juletræ
 
2017
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 15.000.
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
 
2016
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 20.000
 
2015
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 20.000
 
2014
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 18.000
 
2013
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 18,000
 
2012
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 18.000
 
2011
Syddjurs Kommune har givet  kr. 10.000
Hvilsager-Lime Sparekasses Alm. Fond takkes for donation på kr. 15.000
 
2010
Hvilsager-Lime Sparekasses Alm. Fond takkes for donation på kr. 18.000
Syddjurs Kommune har givet  kr. 10.000
John Martinsen "Buller" isolering til loftet
 
2009:
Hvilsager-Lime Sparekasses Alm. Fond takkes for donation på kr. 18.000
Syddjurs Kommune har givet  kr. 10.000

2008:
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 15.000
Syddjurs Kommune har givet kr. 10.000

2007:
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 20.000
Nielsen Maskintransport v. B. E. Nielsen takkes for donation på kr. 5.000

2006:
Hvilsager-Lime Sparekasses Almene Fond takkes for donation på kr. 30.000
Søby-Skader-Halling Sparekasse takkes for donation på kr. 5.000
Rosenholm Kommune

 

Elisabeth Lykke Jensen  | elisabeth.lykke@hotmail.com