Bookmark and Share
 
 
 
Programmet for 2023
 
lørdag den 18. marts 2023 kl. 10-12 - formiddagskaffe - hyggeligt samvær
 
lørdag den 22. april - forårsfest
 
Petanque ca. 16. gange - hver torsdag kl. 19.00 i perioden fra ca. 1. maj til 1. september
 
Fredag den 23. juni  - Sankt Hans Fest for børn og voksne
 
Søndag den 6. august kl. 10-12 - formiddagskaffe - hyggeligt samvær
 
Lørdag den 14. oktober - Høstfest
 
Dato ? - Fællesspisning 
 
torsdag den 28. december - Juletræsfest
 
 
Ret til ændringer forbeholdes.
 
Hilsen Bestyrelsen.
Elisabeth Lykke Jensen  | elisabeth.lykke@hotmail.com