Bookmark and Share
 
Programmet for 2019
 
Lørdag den 2. marts kl. 18.00 - Fastelavns- og forårsfest
Søndag den 23. juni kl. 18.00 - Sankt Hans Fest for børn og voksne
Lørdag den 12. oktober kl. 18.00 - Høstfest
Søndag den 10. november kl. 10.00 - Generalforsamling
Lørdag den 28 december kl. 19.00 - Juletræsfest
 
Ret til ændringer forbeholdes.
 
Hilsen Bestyrelsen.
Elisabeth Lykke Jensen  | elisabeth.lykke@hotmail.com